خبنیان

بنیان دیزل

1400/07/27 21:52:00
پایانی:148,949
(0%)
آخرین:154,960
(4.03%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:67,138
144,481153,417
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
2
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
2
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت396,693102,520111,260108,346-
حمایت2108,346111,260114,175121,701-
حمایت1131,653137,480117,087129,951450,122
P143,306146,220143,306143,306-
مقاومت1166,613172,440192,832156,661464,880
مقاومت2178,266181,180195,744164,911-
مقاومت3201,573207,400198,660178,266-


آخرین اخبار خبنیان

نمایش اخبار قدیمی‌تر