ومدیر

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

1400/05/10 11:13:34
پایانی:4,328
(0.86%)
آخرین:4,316
(0.58%)

تعداد معاملات:9,131
حجم:31.62M
ارزش معاملات:136B
حجم مبنا:3.65M
4,0774,505
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1343,840
4,316
4,317
3,92511
1977
4,315
4,318
128,8268
428,248
4,313
4,319
27,1589
27,560,250(87%)
1,151(99%)
حجمحقیقیتعداد
31,502,176(99%)
7,024(100%)
4,138,695(13%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
196,769(1%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 103,632,286 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.34سرانه فروش حقیقی: 19,410,794 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
4
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
4
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5881,7412,1682,289-
حمایت22,2892,3652,3112,941-
حمایت13,2973,4502,4533,34512,735
P3,9984,0743,9983,998-
مقاومت15,0065,1596,1564,65012,915
مقاومت25,7075,7836,2985,054-
مقاومت36,7156,8686,4415,707-


آخرین اخبار ومدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر