فراز

صندوق س.سهام فراز داريك-س

1400/04/03 04:33:06
پایانی:10,588
(1.73%)
آخرین:10,584
(1.7%)

تعداد معاملات:73
حجم:263,835
ارزش معاملات:2.79B
حجم مبنا:1
9,36711,447
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,219
10,583
10,600
4,2541
12,000
10,563
10,700
2,1441
2103,000
10,562
10,810
8311
263,835(100%)
28(100%)
حجمحقیقیتعداد
23,209(9%)
20(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
240,626(91%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 99,767,320 تومانقدرت خرید حقیقی: 8.12سرانه فروش حقیقی: 12,286,844 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.12
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -