فراز

صندوق س.سهام فراز داریک-س

1400/07/27 21:52:00
پایانی:14,149
(0%)
آخرین:14,149
(0%)

تعداد معاملات:37
حجم:340,683
ارزش معاملات:4.82B
حجم مبنا:1
12,73515,563
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6373,940
14,149
14,150
19,0252
125,000
14,140
14,159
2821
110,000
14,138
14,160
1,4161
13,403(4%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
340,683(100%)
26(100%)
327,280(96%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 31,606,507 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 185,397,067 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -