وبازار

صندوق س شاخصی بازارآشنا

1400/07/26 09:57:41
پایانی:12,250
(0.32%)
آخرین:12,270
(0.49%)

تعداد معاملات:24
حجم:20,634
ارزش معاملات:252M
حجم مبنا:1
10,99013,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
196
12,270
12,350
1,4082
214,533
12,260
12,360
10,4502
5430,000
12,250
12,370
11,0002
4,665(23%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
20,634(100%)
15(100%)
15,969(77%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 7,143,281 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 16,851,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.36


آخرین اخبار وبازار

نمایش اخبار قدیمی‌تر