وبازار

صندوق س شاخصی بازارآشنا

1400/02/17 19:41:21
پایانی:8,930
(-0.11%)
آخرین:9,000
(0.67%)

تعداد معاملات:151
حجم:1.18M
ارزش معاملات:10.57B
حجم مبنا:1
8,5909,830
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
171,572,162
9,000
9,020
1,0001
1600
8,870
9,060
1,0001
17,950
8,860
9,080
3,0002
145,724(12%)
24(89%)
حجمحقیقیتعداد
1,073,062(91%)
79(98%)
1,039,016(88%)
3(11%)
حجمحقوقیتعداد
111,678(9%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 54,221,471 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 121,296,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.24


آخرین اخبار وبازار

نمایش اخبار قدیمی‌تر