وبازار

صندوق س شاخصی بازارآشنا

1400/05/10 17:13:27
پایانی:12,170
(1.58%)
آخرین:12,140
(1.33%)

تعداد معاملات:248
حجم:1.32M
ارزش معاملات:16.18B
حجم مبنا:1
10,79013,170
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,437
12,110
12,140
24,0501
1500
12,070
12,190
2,0001
1500
12,050
12,200
91,8593
1,325,995(100%)
134(99%)
حجمحقیقیتعداد
375,782(28%)
64(98%)
4,000(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
954,213(72%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 120,428,053 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.69سرانه فروش حقیقی: 71,457,295 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.59


آخرین اخبار وبازار

نمایش اخبار قدیمی‌تر