ولکار

لیزینگ کارآفرین

1400/07/04 03:36:51
پایانی:4,132
(1.37%)
آخرین:4,149
(1.79%)

تعداد معاملات:8,171
حجم:3.67M
ارزش معاملات:15.17B
حجم مبنا:3.68M
3,8734,279
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1661
4,149
4,149
2084
1940
4,139
4,150
1042
18,000
4,135
4,151
2084
2,958,800(81%)
284(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,672,471(100%)
7,714(100%)
713,931(19%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
260(0%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 43,048,456 تومانقدرت خرید حقیقی: 21.88سرانه فروش حقیقی: 1,967,157 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5441,3061,7802,729-
حمایت22,7292,6101,9383,453-
حمایت13,4393,2012,0963,90012,304
P4,6244,5054,6244,624-
مقاومت15,3345,0966,2015,34812,549
مقاومت26,5196,4006,3595,795-
مقاومت37,2296,9916,5176,519-


آخرین اخبار ولکار

نمایش اخبار قدیمی‌تر