کارین

صندوق س نگین سامان-ثابت

1400/08/01 17:06:19
پایانی:10,007
(-1.47%)
آخرین:10,008
(-1.46%)

تعداد معاملات:812
حجم:27.04M
ارزش معاملات:270B
حجم مبنا:1
9,14211,172
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7614,500
10,006
10,008
7,302,89174
8311,297
10,005
10,009
10,000,000100
10010,000,000
10,004
10,010
10,000,000100
27,045,212(100%)
213(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,942,845(15%)
61(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
23,102,367(85%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,270,617,072 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.96سرانه فروش حقیقی: 646,820,490 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51


آخرین اخبار کارین

نمایش اخبار قدیمی‌تر