فردا

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

1400/07/28 11:40:39
پایانی:11,645
(0.06%)
آخرین:11,645
(0.06%)

تعداد معاملات:81
حجم:2.53M
ارزش معاملات:29.49B
حجم مبنا:1
10,47512,801
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17917,630,064
11,645
11,647
91,1082
111,011,444
11,644
11,648
182,2164
111,011,444
11,643
11,649
273,3246
117,824(5%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
887,466(35%)
11(85%)
2,415,196(95%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
1,645,554(65%)
2(15%)
سرانه خرید حقیقی: 98,004,320 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.10سرانه فروش حقیقی: 939,503,779 تومانقدرت فروش حقیقی: 9.59
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -