فردا

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

1400/03/26 00:26:51
پایانی:10,869
(0.05%)
آخرین:10,868
(0.04%)

تعداد معاملات:1,237
حجم:58.44M
ارزش معاملات:635B
حجم مبنا:1
9,77711,949
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
534,799,811
10,868
10,869
90,4222
3250,000
10,867
10,870
205,1794
3250,000
10,866
10,871
299,6883
8,078,122(14%)
32(94%)
حجمحقیقیتعداد
592,838(1%)
41(98%)
50,366,015(86%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
57,851,299(99%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 2,743,784,625 تومانقدرت خرید حقیقی: 17.46سرانه فروش حقیقی: 157,159,907 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.06
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -