زرين

صندوق س. سهام زرين كوروش-س

1400/04/03 04:38:17
پایانی:9,675
(3.48%)
آخرین:9,620
(2.89%)

تعداد معاملات:209
حجم:696,032
ارزش معاملات:6.73B
حجم مبنا:1
8,41510,283
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
9,740
9,750
103,1104
1574,024
9,620
9,800
7,4232
1471,554
9,617
9,830
6,6001
238,191(34%)
28(93%)
حجمحقیقیتعداد
514,471(74%)
63(97%)
457,841(66%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
181,561(26%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 82,303,497 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 79,008,046 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -