زرین

صندوق س. سهام زرین کوروش-س

1400/07/27 21:52:00
پایانی:13,672
(1.19%)
آخرین:13,621
(0.82%)

تعداد معاملات:208
حجم:784,427
ارزش معاملات:10.72B
حجم مبنا:1
12,15914,861
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,619
13,604
13,621
1,2071
1500
13,603
13,670
2,0001
1370
13,602
13,679
3,8611
586,427(75%)
90(98%)
حجمحقیقیتعداد
374,821(48%)
47(94%)
198,000(25%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
409,606(52%)
3(6%)
سرانه خرید حقیقی: 89,084,777 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 109,033,036 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -