سحرخيز

صندوق س. گروه زعفران سحرخيز

1400/04/03 03:56:38
پایانی:8,740
(0.21%)
آخرین:8,800
(0.9%)

تعداد معاملات:156
حجم:283,574
ارزش معاملات:2.47B
حجم مبنا:1
7,8499,593
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,455
8,731
8,818
1,0001
211,683
8,730
8,819
1,0001
11,000
8,725
8,820
471
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -