سحرخيز

صندوق س. گروه زعفران سحرخيز

1400/07/29 04:50:15
پایانی:10,577
(0.63%)
آخرین:10,619
(1.03%)

تعداد معاملات:55
حجم:61,234
ارزش معاملات:647M
حجم مبنا:1
9,45911,561
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1700
10,544
10,619
2,8302
1700
10,543
10,620
6,1093
120
10,537
10,660
3,0992
55,234(90%)
13(93%)
حجمحقیقیتعداد
61,234(100%)
39(100%)
6,000(10%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 44,939,232 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.71سرانه فروش حقیقی: 16,606,974 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.37
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -