كزغال

زغال سنگ پروده طبس

1400/04/03 05:30:22
پایانی:33,675
(2.36%)
آخرین:34,540
(4.99%)

تعداد معاملات:14,802
حجم:13.35M
ارزش معاملات:449B
حجم مبنا:800,000
31,25234,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15832,758
34,540
34,880
1202
1706
34,535
34,900
601
1200
34,530
34,940
211
8,722,558(65%)
938(98%)
حجمحقیقیتعداد
11,321,140(85%)
12,467(100%)
4,631,039(35%)
19(2%)
حجمحقوقیتعداد
2,032,457(15%)
16(0%)
سرانه خرید حقیقی: 313,147,271 تومانقدرت خرید حقیقی: 10.24سرانه فروش حقیقی: 30,579,882 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت326,31027,05528,30228,060-
حمایت228,06028,43228,71829,966-
حمایت131,30032,04529,13431,143100,580
P33,05033,42233,05033,050-
مقاومت136,29037,03539,94534,956103,620
مقاومت238,04038,41240,36136,133-
مقاومت341,28042,02540,77738,040-


آخرین اخبار کزغال

نمایش اخبار قدیمی‌تر