استلار

رمزارز - رتبه 22
قیمت :
10,649 تومان
$0 
+1%+

معاملات روزانه$1,012,820,800
حجم بازار$9,456,310,964
سکه در گردش24,065,244,693
عرضه کل50,001,802,717

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

10,603
10,613

10,670
10,679

10,475
10,733

10,694
10,727

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.6%+
+1%+
+13.4%+

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
16
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100001
P0000-
مقاومت100001
مقاومت20000-
مقاومت30000-

آخرین اخبار استلار

نمایش اخبار قدیمی‌تر