استلار

رمزارز - رتبه 15
قیمت :
14,680 تومان
$0 
+0.2%+

معاملات روزانه$4,133,654,981
حجم بازار$14,782,413,065
سکه در گردش23,044,010,170
عرضه کل50,001,803,219

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

14,845
14,831

14,504
14,689

14,400
14,824

14,604
14,650

14,635
14,827

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

2.8%-
+0.2%+
+21%+

آخرین اخبار استلار

نمایش اخبار قدیمی‌تر