ایاس

رمزارز - رتبه 21
قیمت :
241,139 تومان
$10.00 
+5.1%+

معاملات روزانه$20,562,556,438
حجم بازار$10,233,452,907
سکه در گردش953,175,255
عرضه کل1,029,342,334

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

240,745
242,732

241,292
241,900

239,845
240,323

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

5.4%-
+5.1%+
+70.7%+

آخرین اخبار ایاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر