عیار

صندوق س. پشتوانه طلای مفید

1400/07/27 21:25:53
پایانی:29,423
(0.8%)
آخرین:29,401
(0.72%)

تعداد معاملات:180
حجم:237,538
ارزش معاملات:6.98B
حجم مبنا:1
26,27132,107
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1636
29,401
29,460
6,4261
320,650
29,390
29,510
1,0451
11,323
29,380
29,550
18,4553
148,606(63%)
72(99%)
حجمحقیقیتعداد
96,280(41%)
69(97%)
88,932(37%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
141,258(59%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 60,728,254 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.48سرانه فروش حقیقی: 41,055,745 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.68
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -