زر

صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر

1400/08/01 17:06:19
پایانی:50,724
(1.05%)
آخرین:51,001
(1.61%)

تعداد معاملات:175
حجم:85,924
ارزش معاملات:4.35B
حجم مبنا:1
45,17355,211
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1900
51,001
51,098
1,0992
14,923
51,000
51,100
3,5314
110,000
50,802
51,125
1,0001
85,924(100%)
64(100%)
حجمحقیقیتعداد
85,924(100%)
64(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 68,100,140 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 68,100,140 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -