گوهر

صندوق سکه طلای کیان

1400/08/01 18:45:59
پایانی:58,294
(0.53%)
آخرین:58,256
(0.46%)

تعداد معاملات:188
حجم:79,528
ارزش معاملات:4.63B
حجم مبنا:1
52,18663,782
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
58,300
58,711
1011
1350
58,271
58,712
2761
12,000
58,270
58,721
1,1682
79,428(100%)
93(99%)
حجمحقیقیتعداد
79,528(100%)
49(100%)
100(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 49,786,836 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.53سرانه فروش حقیقی: 94,612,351 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.90
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -