نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

1400/03/26 00:21:42
پایانی:48,790
(2.26%)
آخرین:47,770
(0.12%)

تعداد معاملات:5
حجم:1,353
ارزش معاملات:66M
حجم مبنا:1
1095,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
47,780
48,790
4971
1500
47,640
48,990
1122
1300
47,610
49,000
98,8561
203(15%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
1,353(100%)
4(100%)
1,150(85%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 4,952,185 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.30سرانه فروش حقیقی: 16,503,217 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.33


آخرین اخبار نگین

نمایش اخبار قدیمی‌تر