فگستر

گسترش صنایع روی ایرانیان

1400/03/24 13:55:11
پایانی:12,954
(4.98%)
آخرین:12,955
(4.99%)

تعداد معاملات:10,802
حجم:13.77M
ارزش معاملات:178B
حجم مبنا:1.21M
11,72312,955
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2685,300,385
12,955
12,955
1406
3200,400
12,954
000
110,000
12,950
000
12,777,232(93%)
868(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,776,730(71%)
9,872(100%)
1,000,000(7%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
4,000,502(29%)
20(0%)
سرانه خرید حقیقی: 190,686,939 تومانقدرت خرید حقیقی: 14.86سرانه فروش حقیقی: 12,828,987 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
4
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
5
خرید
2
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9503,0074,5934,064-
حمایت24,0644,5935,1226,487-
حمایت18,2939,3505,6507,98436,800
P10,40710,93610,40710,407-
مقاومت114,63615,69319,39312,83037,566
مقاومت216,75017,27919,92114,327-
مقاومت320,97922,03620,45016,750-


آخرین اخبار فگستر

نمایش اخبار قدیمی‌تر