ثروت

ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 35%تادیه

1400/03/29 08:24:23
پایانی:278,693
(0%)
آخرین:278,693
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
250,824306,562
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
309,990
1,2501
000
310,000
1,0001
000
340,000
1,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -