ثروت

ص.خ.ثروت آفرين فيروزه 35%تاديه

1400/07/30 23:38:29
پایانی:244,330
(0%)
آخرین:244,330
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
219,897268,763
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
220,000
298,470
1,0001
000
298,480
1,0001
000
340,000
1,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -