بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

1400/08/01 17:48:16
پایانی:70,980
(-4.19%)
آخرین:70,390
(-4.99%)

تعداد معاملات:4,001
حجم:3.9M
ارزش معاملات:277B
حجم مبنا:1.34M
70,39077,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
175
70,350
70,390
119,23278
1100
68,300
70,400
4604
174
68,290
70,410
1,2334
1,870,911(48%)
939(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,737,569(96%)
2,288(100%)
2,037,714(52%)
7(1%)
حجمحقوقیتعداد
171,056(4%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 141,424,135 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.22سرانه فروش حقیقی: 115,949,583 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
14
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
8
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,36050,39054,35056,250-
حمایت256,25056,76555,67162,300-
حمایت165,20066,23056,99066,039221,050
P72,09072,60572,09072,090-
مقاومت181,04082,07091,30978,140222,600
مقاومت287,93088,44592,62881,879-
مقاومت396,88097,91093,95087,930-


آخرین اخبار بوعلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر