خاتم

صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت

1400/04/03 06:59:00
پایانی:11,291
(0.09%)
آخرین:11,296
(0.14%)

تعداد معاملات:324
حجم:14.64M
ارزش معاملات:165B
حجم مبنا:1
10,15212,408
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
504,990,731
11,290
11,296
387,1184
5500,000
11,285
11,300
500,0005
5500,000
11,280
11,388
20,0001
835,005(6%)
18(78%)
حجمحقیقیتعداد
660,392(5%)
16(89%)
13,809,269(94%)
5(22%)
حجمحقوقیتعداد
13,983,882(95%)
2(11%)
سرانه خرید حقیقی: 523,780,080 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 466,030,379 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89


آخرین اخبار خاتم

نمایش اخبار قدیمی‌تر