خاتم

صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

1400/07/27 21:20:40
پایانی:12,161
(0.06%)
آخرین:12,160
(0.05%)

تعداد معاملات:80
حجم:552,146
ارزش معاملات:6.71B
حجم مبنا:1
10,93813,368
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6105,341
12,160
12,161
44,6833
515,089,952
12,159
12,162
100,0003
6502,491
12,158
12,163
137,6782
542,098(98%)
29(97%)
حجمحقیقیتعداد
142,472(26%)
31(89%)
10,048(2%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
409,674(74%)
4(11%)
سرانه خرید حقیقی: 227,325,992 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.07سرانه فروش حقیقی: 55,890,386 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.25
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -