چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

1400/03/31 09:21:23
پایانی:32,734
(-0.41%)
آخرین:32,200
(-2.04%)

تعداد معاملات:1,071
حجم:90,081
ارزش معاملات:2.91B
حجم مبنا:439,793
31,22934,515
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1972
32,200
32,220
406
1250
32,181
32,250
142
25,416
32,180
32,280
213
101,789(100%)
64(100%)
حجمحقیقیتعداد
100,080(98%)
942(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,709(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 52,061,892 تومانقدرت خرید حقیقی: 14.97سرانه فروش حقیقی: 3,477,726 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7397686,09517,365-
حمایت217,36515,8797,87225,504-
حمایت125,04722,0769,64730,53397,530
P38,67337,18738,67338,673-
مقاومت146,35543,38455,81246,81299,230
مقاومت259,98158,49557,58751,841-
مقاومت367,66364,69259,36559,981-


آخرین اخبار چخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر