چخزر

صنايع چوب خزر كاسپين

1400/07/29 06:13:34
پایانی:30,871
(4.62%)
آخرین:30,980
(4.99%)

تعداد معاملات:3,654
حجم:1.15M
ارزش معاملات:35.7B
حجم مبنا:485,893
28,03030,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
86379,119
30,980
30,980
61
32,000
30,979
31,610
487
1500
30,978
32,499
142
1,138,949(98%)
160(99%)
حجمحقیقیتعداد
758,074(66%)
3,292(100%)
17,573(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
398,448(34%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 219,753,091 تومانقدرت خرید حقیقی: 30.91سرانه فروش حقیقی: 7,108,901 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,6707,10011,08018,200-
حمایت218,20017,41512,40724,281-
حمایت124,59023,02013,73328,03891,737
P34,12033,33534,12034,120-
مقاومت140,51038,94048,22640,20192,940
مقاومت250,04049,25549,55243,958-
مقاومت356,43054,86050,88050,040-


آخرین اخبار چخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر