چخزر

صنایع چوب خزر کاسپین

1399/10/24 15:28:08
پایانی:47,741
(4.99%)
آخرین:47,741
(4.99%)

تعداد معاملات:32,898
حجم:1.36M
ارزش معاملات:64.96B
حجم مبنا:1.27M
43,19547,741
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2,88620,237,276
47,741
47,741
203
2116,215
47,740
000
65,271
47,739
000
1,360,748(100%)
33(100%)
حجمحقیقیتعداد
228,679(17%)
32,834(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,132,069(83%)
19(0%)
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
6
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,83913,62919,31417,419-
حمایت217,41919,31421,21126,106-
حمایت132,58036,37023,10531,473143,223
P40,16042,05540,16040,160-
مقاومت155,32159,11172,37648,847143,223
مقاومت262,90164,79674,27054,214-
مقاومت378,06281,85276,16762,901-


آخرین اخبار چخزر

نمایش اخبار قدیمی‌تر