سپید

سپید ماکیان

1400/07/28 11:52:23
پایانی:57,010
(3.14%)
آخرین:56,660
(2.51%)

تعداد معاملات:4,099
حجم:2.79M
ارزش معاملات:159B
حجم مبنا:402,000
52,51058,030
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,758
56,660
56,670
2,3544
1527
56,650
56,680
441
120,000
56,610
56,690
8001
1,922,949(68%)
510(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,728,246(97%)
3,034(100%)
885,385(32%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
80,088(3%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 214,955,534 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.19سرانه فروش حقیقی: 51,264,767 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
9
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,07632,88536,64742,793-
حمایت242,79342,19737,90248,542-
حمایت149,12647,93539,15652,094163,920
P57,84357,24757,84357,843-
مقاومت164,17662,98571,76363,592166,380
مقاومت272,89372,29773,01767,144-
مقاومت379,22678,03574,27272,893-


آخرین اخبار سپید

نمایش اخبار قدیمی‌تر