پالايش

صندوق پالايشي يکم-سهام

1400/03/28 19:04:57
پایانی:72,320
(-0.68%)
آخرین:72,010
(-1.11%)

تعداد معاملات:28,394
حجم:38.24M
ارزش معاملات:2,765B
حجم مبنا:1
65,54080,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
515,840
72,010
72,020
78,1673
22174,138
72,000
72,060
1,8781
83,644
71,990
72,080
11,4144
37,407,013(98%)
7,537(100%)
حجمحقیقیتعداد
37,723,167(99%)
10,563(100%)
835,562(2%)
9(0%)
حجمحقوقیتعداد
519,408(1%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 358,932,623 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.39سرانه فروش حقیقی: 258,273,164 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -