پالایش

صندوق پالایشی یکم-سهام

1400/08/01 17:27:15
پایانی:68,500
(-3.76%)
آخرین:68,200
(-4.18%)

تعداد معاملات:28,854
حجم:20.46M
ارزش معاملات:1,401B
حجم مبنا:1
64,07078,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1010,202
68,190
68,200
40,0567
132,376
68,180
68,210
2752
2514,126
68,170
68,230
4,7294
20,396,847(100%)
13,850(100%)
حجمحقیقیتعداد
19,601,136(96%)
5,635(100%)
68,133(0%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
863,844(4%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,879,712 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 238,274,678 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.36
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -