وكبهمن

مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن

1400/07/29 06:34:25
پایانی:11,223
(0.33%)
آخرین:11,251
(0.58%)

تعداد معاملات:2,811
حجم:1.81M
ارزش معاملات:20.42B
حجم مبنا:1.33M
10,62711,745
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1827
11,251
11,307
1483
211,000
11,240
11,308
561
32,782
11,235
11,309
1212
664,858(37%)
180(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,819,357(100%)
2,505(100%)
1,154,667(63%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
168(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 41,453,896 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.09سرانه فروش حقیقی: 8,151,155 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
15
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7746,4887,2828,647-
حمایت28,6478,5047,5479,859-
حمایت19,9499,6637,81110,60933,609
P11,82211,67911,82211,822-
مقاومت113,12412,83814,69013,03434,127
مقاومت214,99714,85414,95413,784-
مقاومت316,29916,01315,21914,997-


آخرین اخبار وکبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر