وكبهمن

مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن

1400/04/03 05:30:22
پایانی:11,092
(1.88%)
آخرین:11,330
(4.06%)

تعداد معاملات:7,214
حجم:1.94M
ارزش معاملات:21.54B
حجم مبنا:1.35M
10,34311,431
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1878
11,329
11,340
7,3222
11,350
11,255
11,350
1,5332
11,000
11,239
11,367
2,0001
1,669,270(86%)
365(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,852,039(95%)
6,673(100%)
273,014(14%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
90,245(5%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,727,514 تومانقدرت خرید حقیقی: 16.48سرانه فروش حقیقی: 3,078,497 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5938,8529,2659,160-
حمایت29,1609,2909,4029,791-
حمایت110,24510,5049,54010,18133,446
P10,81210,94210,81210,812-
مقاومت111,89712,15613,11911,44334,090
مقاومت212,46412,59413,25711,833-
مقاومت313,54913,80813,39512,464-


آخرین اخبار وکبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر