وسیلام

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
2
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1221,1151,1251,150-
حمایت21,1501,1461,1291,166-
حمایت11,1641,1571,1321,1753,534
P1,1921,1881,1921,192-
مقاومت11,2061,1991,2231,2083,534
مقاومت21,2341,2301,2261,217-
مقاومت31,2481,2411,2301,234-

آخرین اخبار وسیلام

نمایش اخبار قدیمی‌تر