وسیزد

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
2
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
2
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2041,2031,2041,207-
حمایت21,2071,2071,2051,209-
حمایت11,2091,2081,2051,2103,633
P1,2121,2121,2121,212-
مقاومت11,2141,2131,2161,2143,633
مقاومت21,2171,2171,2161,215-
مقاومت31,2191,2181,2171,217-

آخرین اخبار وسیزد

نمایش اخبار قدیمی‌تر