وسهمدا

شركت س استان همدان

1400/03/28 18:49:27
پایانی:731
(-0.81%)
آخرین:701
(-4.88%)

تعداد معاملات:147
حجم:8.15M
ارزش معاملات:5.71B
حجم مبنا:45.8M
701773
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
701
444,2879
000
710
13,4001
000
720
174,2624
151,042(2%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
8,151,042(100%)
105(100%)
8,000,000(98%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 22,082,340 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.39سرانه فروش حقیقی: 56,746,778 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
1
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3462432477581-
حمایت2581566492650-
حمایت16416115076922,103
P760745760760-
مقاومت18207908948292,103
مقاومت2939924909871-
مقاومت3999969924939-


آخرین اخبار وسهمدا

نمایش اخبار قدیمی‌تر