وسهرمز

شركت س استان هرمزگان

1400/04/03 03:35:43
پایانی:829
(-0.59%)
آخرین:793
(-4.91%)

تعداد معاملات:116
حجم:4.31M
ارزش معاملات:3.42B
حجم مبنا:38.44M
793875
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
793
420,7157
000
830
24,8991
000
839
58,5001
2,317,906(54%)
40(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,317,906(100%)
53(100%)
2,000,000(46%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,038,601 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 67,538,567 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3622601633707-
حمایت2707697643756-
حمایت17507296547862,379
P835825835835-
مقاومت18788579318842,386
مقاومت2963953942914-
مقاومت31,006985953963-


آخرین اخبار وسهرمز

نمایش اخبار قدیمی‌تر