وسگیلا

شرکت س استان گیلان

1400/07/28 10:54:44
پایانی:476
(-0.2%)
آخرین:469
(-1.67%)

تعداد معاملات:195
حجم:11.62M
ارزش معاملات:5.46B
حجم مبنا:59.8M
454500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
470
471
33,1091
2707,514
469
473
19,3561
51,225,000
468
474
30,0001
11,300,674(97%)
45(98%)
حجمحقیقیتعداد
11,700,674(100%)
115(100%)
400,000(3%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 119,536,018 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.47سرانه فروش حقیقی: 48,430,615 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3143105166303-
حمایت2303284187397-
حمایت13883502074551,427
P548529548548-
مقاومت16335957386421,453
مقاومت2793774758700-
مقاومت3878840779793-


آخرین اخبار وسگیلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر