وسگلستا

شركت س استان گلستان

1400/04/03 04:12:14
پایانی:1,237
(0%)
آخرین:1,176
(-4.93%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:47.95M
1,1761,298
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,176
50,319,334654
000
1,177
535,5634
000
1,178
80,3082
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
5
خرید
3
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
4
خرید
2
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0701,0801,0961,092-
حمایت21,0921,0971,1011,116-
حمایت11,1341,1441,1061,1313,528
P1,1561,1611,1561,156-
مقاومت11,1981,2081,2451,1803,528
مقاومت21,2201,2251,2501,195-
مقاومت31,2621,2721,2561,220-


آخرین اخبار وسگلستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر