وسکهبو

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
1
خرید
6
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0861,0851,0871,093-
حمایت21,0931,0921,0881,097-
حمایت11,0961,0951,0891,0993,300
P1,1031,1021,1031,103-
مقاومت11,1061,1051,1101,1073,300
مقاومت21,1131,1121,1111,109-
مقاومت31,1161,1151,1121,113-

آخرین اخبار وسکهبو

نمایش اخبار قدیمی‌تر