وسکرمان

س.سهام عدالت استان کرمان

1400/07/27 21:10:16
پایانی:472
(0.63%)
آخرین:474
(1.06%)

تعداد معاملات:1,488
حجم:92.73M
ارزش معاملات:43.74B
حجم مبنا:70.57M
446492
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1150,000
474
475
60,2752
51,290,742
473
476
320,5954
175,190,054
472
478
328,6723
87,871,223(95%)
253(99%)
حجمحقیقیتعداد
91,481,976(99%)
884(100%)
4,860,753(5%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,250,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 163,933,665 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.36سرانه فروش حقیقی: 48,845,579 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312182149295-
حمایت2295276172398-
حمایت13913521944621,457
P565546565565-
مقاومت16616227796681,479
مقاومت2835816801732-
مقاومت3931892824835-


آخرین اخبار وسکرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر