وسكرمان

س.سهام عدالت استان كرمان

1400/04/03 06:48:32
پایانی:873
(-2.02%)
آخرین:847
(-4.93%)

تعداد معاملات:518
حجم:29.22M
ارزش معاملات:24.75B
حجم مبنا:70.57M
847935
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
847
916,68917
000
854
15,7502
000
866
11,0651
2,221,778(8%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
29,221,778(100%)
382(100%)
27,000,000(92%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 44,082,095 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 66,781,707 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3629602643738-
حمایت2738724656800-
حمایت17927656708392,541
P901887901901-
مقاومت19559281,0239632,541
مقاومت21,0641,0501,0371,002-
مقاومت31,1181,0911,0501,064-


آخرین اخبار وسکرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر