وسكرشا

س.سهام عدالت استان كرمانشاه

1400/07/30 21:53:25
پایانی:467
(-0.84%)
آخرین:467
(-0.84%)

تعداد معاملات:1,156
حجم:81.46M
ارزش معاملات:38.03B
حجم مبنا:34.27M
448494
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
51,954,247
466
473
31,8781
91,752,212
465
474
590,0002
61,170,806
464
475
239,3115
79,935,005(98%)
210(100%)
حجمحقیقیتعداد
81,243,737(100%)
622(100%)
1,528,994(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
220,262(0%)
3(0%)
سرانه خرید حقیقی: 177,760,225 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.91سرانه فروش حقیقی: 60,998,111 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39859131280-
حمایت2280261155390-
حمایت13853461794581,457
P567548567567-
مقاومت16726338006771,480
مقاومت2854835824745-
مقاومت3959920848854-


آخرین اخبار وسکرشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر