وسقم

شرکت س استان قم

1400/07/28 11:40:39
پایانی:1,343
(0%)
آخرین:1,276
(-4.98%)

تعداد معاملات:3
حجم:24,685
ارزش معاملات:31.49M
حجم مبنا:20.92M
1,2761,410
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,276
19,696,125408
000
1,277
8,0002
000
1,278
22,8311
24,685(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
24,685(100%)
1(100%)
سرانه خرید حقیقی: 11,050,651 تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
13
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
9
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1131,1171,1431,162-
حمایت21,1621,1641,1521,203-
حمایت11,2191,2231,1611,2283,828
P1,2681,2701,2681,268-
مقاومت11,3251,3291,3901,3093,828
مقاومت21,3741,3761,3991,334-
مقاومت31,4311,4351,4081,374-


آخرین اخبار وسقم

نمایش اخبار قدیمی‌تر