وسصفا

شرکت س استان اصفهان

1400/03/29 08:08:56
پایانی:1,070
(0%)
آخرین:1,017
(-4.95%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:92.5M
1,0171,123
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,017
16,972,475301
000
1,018
75,0001
000
1,021
58,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3973967975995-
حمایت29959929781,007-
حمایت11,0061,0009811,0153,051
P1,0281,0251,0281,028-
مقاومت11,0391,0331,0521,0403,051
مقاومت21,0611,0581,0551,048-
مقاومت31,0721,0661,0581,061-


آخرین اخبار وسصفا

نمایش اخبار قدیمی‌تر