وسزنجان

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
8
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
7
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3071,3021,3101,328-
حمایت21,3281,3251,3121,340-
حمایت11,3381,3331,3151,3474,047
P1,3591,3561,3591,359-
مقاومت11,3691,3641,3821,3714,047
مقاومت21,3901,3871,3851,378-
مقاومت31,4001,3951,3871,390-

آخرین اخبار وسزنجان

نمایش اخبار قدیمی‌تر