وسزنجان

شركت س استان زنجان

1400/04/03 04:43:29
پایانی:1,420
(0%)
آخرین:1,349
(-5%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:18.82M
1,3491,491
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,349
6,014,250100
000
1,350
134,6462
000
1,351
4,5001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2811,2721,2851,315-
حمایت21,3151,3101,2891,334-
حمایت11,3321,3231,2931,3464,047
P1,3661,3611,3661,366-
مقاومت11,3831,3741,4041,3854,047
مقاومت21,4171,4121,4081,397-
مقاومت31,4341,4251,4121,417-


آخرین اخبار وسزنجان

نمایش اخبار قدیمی‌تر