وسخوز

شرکت س استان خوزستان

1400/03/29 10:23:19
پایانی:637
(-2.45%)
آخرین:621
(-4.9%)

تعداد معاملات:926
حجم:40.88M
ارزش معاملات:25.39B
حجم مبنا:102M
621685
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
621
2,705,77235
000
629
250,6163
000
630
2,168,26324
13,923,843(26%)
135(99%)
حجمحقیقیتعداد
52,923,843(100%)
629(100%)
39,000,000(74%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 65,699,911 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 53,596,960 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
1
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3243193270447-
حمایت2447422296565-
حمایت15525023226371,973
P756731756756-
مقاومت18618119918741,987
مقاومت21,0651,0401,017946-
مقاومت31,1701,1201,0431,065-


آخرین اخبار وسخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر