وسخوز

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
8
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36262159257-
حمایت2257257191405-
حمایت14504502234971,927
P645645645645-
مقاومت18388381,0647931,952
مقاومت21,0331,0331,096885-
مقاومت31,2261,2261,1291,033-

آخرین اخبار وسخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر