وسخراش

شرکت س استان خراسان شمالی

1400/02/17 19:56:47
پایانی:1,370
(0%)
آخرین:1,329
(-2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:36.49M
1,3291,452
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,329
11,533,191205
000
1,330
8,367,780118
000
1,331
37,0002
7,800(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,800(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 10,686,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 10,686,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2701,2701,2801,290-
حمایت21,2901,2901,2831,305-
حمایت11,3101,3101,2861,3143,990
P1,3301,3301,3301,330-
مقاومت11,3501,3501,3731,3453,990
مقاومت21,3701,3701,3761,354-
مقاومت31,3901,3901,3801,370-


آخرین اخبار وسخراش

نمایش اخبار قدیمی‌تر