وسخراج

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
3
خرید
3
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9191,9371,9651,958-
حمایت21,9581,9671,9742,001-
حمایت12,0312,0491,9832,0276,315
P2,0702,0792,0702,070-
مقاومت12,1432,1612,2262,1136,315
مقاومت22,1822,1912,2352,139-
مقاومت32,2552,2732,2452,182-

آخرین اخبار وسخراج

نمایش اخبار قدیمی‌تر