وسبوشهر

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
2
خرید
10
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1731,1801,1901,186-
حمایت21,1861,1901,1931,201-
حمایت11,2131,2201,1961,2113,720
P1,2261,2301,2261,226-
مقاومت11,2531,2601,2831,2413,720
مقاومت21,2661,2701,2861,251-
مقاومت31,2931,3001,2901,266-

آخرین اخبار وسبوشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر