وساغربی

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3454432465541-
حمایت2541530476591-
حمایت15855634876221,887
P672661672672-
مقاومت17166947707221,887
مقاومت2803792781753-
مقاومت3847825792803-

آخرین اخبار وساغربی

نمایش اخبار قدیمی‌تر