وساشرقی

شرکت س استان آذربایجان شرقی

1400/07/28 11:18:13
پایانی:486
(-0.4%)
آخرین:469
(-3.89%)

تعداد معاملات:167
حجم:6.59M
ارزش معاملات:3.07B
حجم مبنا:81.79M
464512
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3432,937
466
470
460,7005
51,029,893
465
471
11,0001
193,507,787
464
472
14,0001
6,701,394(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,701,394(100%)
91(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,105,807 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.40سرانه فروش حقیقی: 35,789,862 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3154117177311-
حمایت2311293197403-
حمایت13943572174591,429
P551533551551-
مقاومت16345977366431,443
مقاومت2791773756699-
مقاومت3874837777791-


آخرین اخبار وساشرقی

نمایش اخبار قدیمی‌تر