مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

1400/03/25 23:04:15
پایانی:7,802
(-1.25%)
آخرین:7,721
(-2.27%)

تعداد معاملات:465
حجم:1.92M
ارزش معاملات:15B
حجم مبنا:1
7,1118,691
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
7,720
7,774
4,6233
32,070
7,716
7,790
42,0003
1100,000
7,714
7,800
9,8382
1,700,086(88%)
140(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,922,908(100%)
128(100%)
222,822(12%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 94,743,364 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 117,207,251 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -