سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

1400/03/29 10:39:53
پایانی:12,073
(0.1%)
آخرین:12,073
(0.1%)

تعداد معاملات:29
حجم:64,802
ارزش معاملات:782M
حجم مبنا:1
10,85413,266
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
302,993,682
12,073
12,076
3,197,63335
202,000,000
12,072
12,077
2,100,00021
110,000
12,030
000
60,686(92%)
9(90%)
حجمحقیقیتعداد
9,444(14%)
6(86%)
5,128(8%)
1(10%)
حجمحقوقیتعداد
56,370(86%)
1(14%)
سرانه خرید حقیقی: 81,406,897 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.28سرانه فروش حقیقی: 19,002,902 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -