سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

1400/08/01 17:27:15
پایانی:12,990
(0.06%)
آخرین:12,996
(0.1%)

تعداد معاملات:502
حجم:16.44M
ارزش معاملات:213B
حجم مبنا:1
11,68414,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,080
12,996
12,997
2,015,50821
482,697
12,995
12,998
2,200,00022
343,374,531
12,994
13,040
6,4391
2,166,748(13%)
117(94%)
حجمحقیقیتعداد
1,218,218(7%)
68(97%)
14,277,849(87%)
7(6%)
حجمحقوقیتعداد
15,226,379(93%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 240,564,585 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 232,715,467 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -