افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

1400/03/29 09:53:11
پایانی:122,030
(1.12%)
آخرین:121,100
(0.35%)

تعداد معاملات:8
حجم:538
ارزش معاملات:65.65M
حجم مبنا:1
108,610132,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
181
121,100
122,790
5001
11,800
121,000
122,800
3952
210,042
120,200
122,880
1432
538(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
538(100%)
8(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 13,130,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.60سرانه فروش حقیقی: 8,206,517 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -