افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

1400/07/30 21:48:12
پایانی:148,360
(-0.48%)
آخرین:147,530
(-1.04%)

تعداد معاملات:48
حجم:29,542
ارزش معاملات:4.38B
حجم مبنا:1
134,190163,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4902
147,530
148,990
1251
1109
147,520
149,000
1,4003
2267
147,510
149,240
2001
7,178(24%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
29,542(100%)
31(100%)
22,364(76%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 70,995,205 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 141,382,294 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.99
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -