كاردان

صندوق س تجارت شاخصي كاردان

1400/07/29 04:24:14
پایانی:198,630
(-1.98%)
آخرین:198,100
(-2.24%)

تعداد معاملات:436
حجم:160,072
ارزش معاملات:31.79B
حجم مبنا:1
182,390222,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,250
197,830
198,100
2161
1119
197,810
198,140
14,2142
1758
197,770
198,150
2,3291
107,417(67%)
128(98%)
حجمحقیقیتعداد
159,008(99%)
103(99%)
52,655(33%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,064(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 166,689,364 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 306,638,437 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -