كاردان

صندوق س تجارت شاخصي كاردان

1400/04/03 03:30:32
پایانی:146,560
(2.61%)
آخرین:148,460
(3.94%)

تعداد معاملات:451
حجم:163,448
ارزش معاملات:23.95B
حجم مبنا:1
128,550157,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,553
148,050
148,630
721
1100
148,000
148,650
1,0001
1100
147,900
148,660
3001
131,509(80%)
89(97%)
حجمحقیقیتعداد
158,382(97%)
148(99%)
31,939(20%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
5,066(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 216,561,337 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.38سرانه فروش حقیقی: 156,840,985 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.72
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -