فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

1400/08/01 18:45:59
پایانی:174,180
(-1.77%)
آخرین:172,110
(-2.94%)

تعداد معاملات:132
حجم:39,546
ارزش معاملات:6.88B
حجم مبنا:1
159,600195,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125
172,120
172,820
301
1500
172,110
172,830
6941
3958
172,100
172,850
2991
20,979(53%)
48(98%)
حجمحقیقیتعداد
39,546(100%)
38(100%)
18,567(47%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,127,546 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 181,266,375 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.38
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -