فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

1400/03/29 11:49:25
پایانی:132,330
(1.98%)
آخرین:133,000
(2.5%)

تعداد معاملات:107
حجم:77,203
ارزش معاملات:10.21B
حجم مبنا:1
116,780142,720
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
29,399
133,000
133,300
1001
2330
131,200
133,490
3001
2694
131,160
133,500
20,0502
30,688(39%)
27(96%)
حجمحقیقیتعداد
79,344(100%)
55(100%)
48,656(61%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 150,405,297 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 190,901,664 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -