اطلس

صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س

1400/08/01 18:40:46
پایانی:250,669
(-2.17%)
آخرین:251,100
(-2%)

تعداد معاملات:1,017
حجم:234,890
ارزش معاملات:58.87B
حجم مبنا:1
230,610281,856
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,482
251,100
251,200
5,0001
1100
250,330
251,300
5,0001
41,901
250,250
251,400
5,0001
234,890(100%)
433(100%)
حجمحقیقیتعداد
199,830(85%)
326(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
35,060(15%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 135,980,696 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 153,653,945 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -