اطلس

صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س

1400/03/29 08:34:39
پایانی:197,317
(0%)
آخرین:197,115
(-0.1%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
177,586217,048
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
195,000
199,998
2001
160
194,550
200,100
1001
140
192,500
200,398
261
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -