آساس

صندوق س.آسمان آرماني سهام-س

1400/07/30 23:43:43
پایانی:172,562
(-0.71%)
آخرین:171,989
(-1.04%)

تعداد معاملات:36
حجم:18,141
ارزش معاملات:3.13B
حجم مبنا:1
156,425191,185
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,381
171,989
173,499
5,2941
235
171,100
173,500
1,5884
1500
171,010
173,550
11,3501
30,383(58%)
38(93%)
حجمحقیقیتعداد
32,383(62%)
36(97%)
22,135(42%)
3(7%)
حجمحقوقیتعداد
20,135(38%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 137,972,401 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 155,224,312 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -