آساس

صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س

1400/03/29 08:29:31
پایانی:152,619
(0%)
آخرین:153,160
(0.35%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
137,358167,880
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
166
150,510
159,820
4001
1500
145,570
159,999
3,5001
1102
145,510
160,386
1501
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -