ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

1400/03/29 07:48:22
پایانی:8,330
(0%)
آخرین:8,330
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
7,5009,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,259
8,100
8,480
2,8311
23,000
8,010
8,490
12,9061
11,000
8,000
8,580
100,0002
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -