ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

1400/08/01 17:53:32
پایانی:9,690
(-3%)
آخرین:9,710
(-2.8%)

تعداد معاملات:329
حجم:1.71M
ارزش معاملات:16.66B
حجم مبنا:1
9,00010,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,200
9,680
9,710
61,6753
121,000
9,670
9,720
23,9693
416,914
9,650
9,730
10,3071
1,252,468(73%)
115(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,383,640(80%)
105(98%)
466,941(27%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
335,769(20%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 105,534,042 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.83سرانه فروش حقیقی: 127,690,205 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -